Bệnh thoát vị đĩa đệm gia tăng nguồn trồng cây nguyên liệu

   Khi đã kết hợp được hai nền y học được với nhau thì nền y học cổ truyền dân tộc sẽ mang đầy đủ tính chất tự lực cánh sinh, phát huy nội lực, có tính chất kinh tế trong việc cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội góp phần làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh.

     Những phương pháp phòng benh thoat vi dia dem nói riêng có nhiều hiệu quả dễ áp dụng khi đất trồng cho cây dược liệu chữa rất rộng rãi trong khi căn benh thoat vi dia dem lại đang là một bệnh nguy hiểm cho toàn xã hội, ít tốn kém như dưỡng sinh, xoa bóp, châm cứu, thuốc nam, ..V.v Cần được phổ biến rộng rãi cho nhân dân để tự phòng bệnh, chữa benh thoat vi dia dem, thực hiện được tính chất dự phòng của nền y học cách mạng. (Độc giả có thể tìm đọc những kiến thức chữa thoát vị đĩa đệm bằng thuốc nam)

bệnh thoát vị đĩa đệm
bệnh thoát vị đĩa đệm

    Nguồn dược liệu nước ta rất lớn, có nhiều cây thuốc quý có gia trị chữa bệnh và xuat khẩu. Nước ta lại là một nước owrr miền nhiệt đới, có nhiều độ cao khác nhau, kéo dài nhiều vĩ tuyến có khí hậu đa dạng. Rất thuận lợi cho việc phát triển nguồn dược liệu phong phú, nhanh chóng xây dựng  nghành công nghiệp dược phẩm theo chỉ đạo của Nghị Quyết Đại Hội Đảng lần thứ IV. Giảm nhẹ nhập khẩu tăng cường xuất khẩu, làm giàu cho đất nước. Bên cạnh đó là nhằm tìm gia các giải pháp hiệu quả nhằm chữa bệnh thoát vị đia đệm dứt điểm.

           Vì vậy nội dung của quan điểm tự lực cánh sinh mà nghị quyết 23 đưa ra của ban bí thư Trung ương và nghị quyết của Đảng đoàn Bộ Y Tế đã đề ra.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *